Press Release
December 21, 2018

Sen. Bam on the incident of bullying in ADMU campus

Ligtas dapat ang ating mga paaralan sa pang-aabuso ninuman. At napakasakit sa ating puso kapag nakikita na sinasaktan ng isang bata ang isang kapwa bata.

Mahalaga na seryosohin ito ng eskwelahan, ng mga magulang at mga youth leader. Tungkulin natin na gawing ligtas ang ating mga paaralan at mga komunidad.

Tila nagkukulang tayo bilang mga gabay sa mga bata - sa pagtrato ng may respeto, dignidad at pagmamahal sa isa't-isa.

Mahalaga na masunod ang mga nakaakdang patakaran pagdating sa ganitong pangyayari ngunit mas mahalagang mapag-usapan at maaksyunan kung paano proprotektahan ang ating mga anak at paano natin paiiralin ang isang lipunang may respeto at pagmamahal sa kapwa.

Maliban dito, kailangan ding tingnan ang nangyayaring bullying pati sa mga opisina kung saan ang madalas mabiktima ay ang mga kapos at ang mga mahihirap nating kababayan.

News Latest News Feed