Press Release
September 22, 2018

STATEMENT ON THE LATEST PULSE ASIA SENATORIAL PREFERENCE SURVEY

"Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy na pagtitiwala sa akin ng ating mga kababayan. Magsisilbi po itong inspirasyon upang lalo nating pagsikapan at isulong ang mga pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino mula sa libreng de-kalidad na edukasyon, tulong pangkalusugan, oportunidad na magkaroon ng disenteng trabaho na may sapat na kita, at suporta sa ating mga senior citizen."

News Latest News Feed