Press Release
August 27, 2018

MENSAHE PARA SA ARAW NG MGA BAYANI

Ang bayan natin ay tunay na duyan ng magiting. Pinatunayan ito ng ating mga bayaning nakipaglaban para palayain ang ating bansa mula sa mga banyaga. Pinatunayan ito ng milyon-milyong Pilipinong mapayapang nakipaglaban para sa demokrasya at patalsikin ang mapaniil na diktadurya. Pinatutunayan ito ng ating mga unipormadong hanay na araw-araw nasa panganib ang buhay sa pagtatanggol ng ating teritoryo at soberanya. Pinatutunayan ito ng ating mga kababayang nakikipagsapalaran sa ibayong dagat, upang maibangon sa hirap ang pamilya at maiangat ang ating bansa. Pinatutunayan ito ng bawat Pilipino, sa munti mang paraan, sa pagmamalasakit at pagtulong sa higit na nangangailangan.

Malinaw po sa kasaysayan: Sa mga panahong sinisikil ang ating kalayaan at karapatan, sa mga pagkakataong niyuyurakan ang ating dignidad, tinatawag ang bawat isa na tugunan ang tungkuling gawin ang tama at makabubuti sa kapwa at bansa.

Ngayon nga po, hinahamon ang bawat Pilipinong manindigan laban sa mga baluktot na polisiya ng isang mapaniil na pamahalaan. Sa mga pangakong hindi lang bigong tuparin, kundi pinalulubha pa ang kalagayan ng ating bayan. Nariyan ang pagpapapatay ng libu-libong maralita at lalong pagkabaon sa hirap, ang nagpapatuloy na katiwalian sa gobyerno, ang pagpapaubaya ng ating teritoryo sa dikta ng Tsina, ang pagbabalik sa kapangyarihan ng mga pinunong kapit-tuko at abuso sa pwesto, ang hayagang pagmamanipula sa ating mga institusyon at sagad-sagarang paglabag ng ilan sa ating Konstitusyon para lamang sa kanilang mga personal at politikal na agenda.

Kaya naman kaakibat ng ating paggunita sa Araw ng mga Bayani, nawa'y pag-alabin po natin ang diwa ng ating bayanihan at pagmamahal sa bayan. Araw-araw nating isabuhay at bigyang halaga ang natatanging ambag ng mga naunang Pilipino, at ituloy ang kanilang mga ipinaglaban sa ngalan ng katarungan, katotohanan, at pangingibabaw ng batas. Kumilos tayo't magkaisa hindi lamang para sa kapakanan at kinabukasan ng ating pamilya, kundi maging ng ating kapwa at buong bansa.

Isang makabuluhang pagdiriwang po sa ating lahat!

LEILA M. DE LIMA

Custodial Center, Camp Crame

27 Agosto 2018

News Latest News Feed