Press Release
July 21, 2018

GRACE POE ON ALBAY JOURNALIST KILLING

The killing of radio anchor Joey Llana in Daraga town, Albay is another deplorable act, which has no place in a democratic society.

We urge the authorities to swiftly act on this and bring the perpetrators to justice.

The increasing number of killings of journalists and the slow resolution of cases embolden those who carry out the attacks against the members of the media.

Let us not allow the culture of impunity to claim more lives. (30)

Filipino version:

Ang pagpaslang sa radio anchor na si Joey Llana sa Daraga, Albay ay isang kasumpa-sumpang pangyayari na walang puwang sa isang lipunang demokratiko.

Nananawagan tayo sa awtoridad na kumilos nang mabilis at maliksi para panagutin ang mga salarin.

Ang dumaraming bilang ng mga mamamahayag na napapatay at ang mabagal na resolusyon ng mga kaso ay nagpapalakas sa loob ng mga pumapaslang sa mga miyembro ng media.

Huwag nating hayaan na maraming buhay pa ang makitil dahil sa kulturang ito ng kawalang-pananagutan.

News Latest News Feed