Press Release
June 12, 2018

SPEECH OF AKBAYAN SENATOR RISA HONTIVEROS
Para sa Kalayaan, Tindig Pilipinas
June 12, 2018
Bahay ng Alumni, UP Diliman, Quezon City

Pagbati sa kapwa Pilipino at Pilipinang naninindigan para sa kasarinlan at kalayaan ng Inang Bayan.

Sa loob ng halos siyam na buwan, ang pagsasama-sama ng Tindig Pilipinas bilang isang koalisyon ng iba't ibang pampulitikang partido, masang organisasyon, at indibidwal, ay nag-anak ng ilang tagumpay para sa patuloy na pagsusulong ng karapatang pantao, pagpapalakas ng mga demokratikong institusyon at pagpapanagot sa mga pang-aabuso sa kapangyarihan ng iilan.

Sa loob ng halos siyam na buwan, sama sama tayong nanindigan, kumilos at patuloy na lumalaban sa mga susing usapin ng war on drugs, extrajudicial killings, revolutionary government, martial law, West Philippine Sea, pagtatanggol sa mga demokratikong institusyon gaya ng Ombudsman at Korte Suprema.

Nasa piitan pa rin si Senador Leila De Lima dahil sa mga pekeng kaso, patuloy pa rin ang pag-atake sa pagkatao at pagkababae ng ating Bise Presidente Leni Robredo, at ang ating Chief Justice Lourdes Sereno ay patuloy nating nilalaban para muling maibalik sa puwesto. Kung itong klaseng pagmamaltrato sa katulad nilang may posisyon bilang lingkod bayan, paano pa kaya kadali itong gawin sa bawat babaeng mapagdidiskitahan ng pangulo.

Maging ang Inang Bayan ay hindi pinatawad. Patuloy na kinakalakal ang ating mga isla para sa interes ng banyaga. Unti unting sinusuko ang ating kalayaan at kasarinlan sa kamay ng banyagang interes kapalit ng ilang pangakong pamumuhunan sa ating bayan. Walang pakundangan at walang pag-aatubiling tinatalikuran ng gubyerno ang kanyang obligasyong ilaban ang ating kasarinlan.

Hindi pa tapos ang ating laban, marami pa tayong kakaharapin: mula sa pagpapanatili ng integridad ng ating huridikatura upang huwag magamit na lunsaran ng kontra-demokratikong layunin, sa pagpapanagot sa bawat isang kasangkot sa alingasngas ng korapsyon sa gubyerno, maging sa pagpapakalat ng pekeng balita para lituhin at linlangin ang kapwa Pilipino sa tunay na lagay ng bansa at hanggang sa tila normalisasyon ng kultura ng pambabastos sa mga kababaihan. Malaki o maliit, wala tayong isyung tatalikuran. Hahaharapin natin natin ito ng sama-sama, ng may pinag-isang lakas at mas may matapang na paninindigan.

Mangangarap tayo ng sama sama: para sa isang Pilipinas na malaya sa pang-aabuso. Palalawakin at palalawigin natin ang ating mga organisasyon. Pahihigpitin ang mga koordinasyon para sa sama-samang pagkilos. Lalahok tayo sa mga larangang magpapatampok ng ating mga pagpapahalaga at paniniwala. Mag-aambag sa pagpapalakas ng tinig ng oposisyon sa mga maling gawi ng administrasyon. Hindi tayo titigil at uurong hanggang makamit natin ang tagumpay ng ating kaisahan.

Sabi nga ng isang editoryal: the public deserves a strong opposition...it's part of our public pledge to serve. It's part of our rendezvous with history, in or out of public office, in fair or foul weather.

Today we respond, let's roll up our sleeves, let's dig in and fight, no more excuses.

Obligasyon nating palakasin ang ating mga balon, obligasyon nating ipanalo ang laban ng mamamayan at ng bayan, obligasyon nating ihain ang ating koalisyon bilang alternatibong institusyon para sa demokratikong aspirasyon, at obligasyon nating maging inspirasyon sa bawat isa sa gitna ng mapanghamong laban na ating kinakaharap at kakaharapin.

Hindi tayo tatalikod sa mga hamon ng panahon. Titindig tayo hanggang sa mayanig ang mga mapang-abusong nasa kapangyarihan. Gagamitin natin ang ating mga boses at lakas hanggang maibalik sa bawat Pilipino ang ating karapatan at kalayaan. Tayo ang isang magsisilbing gulugod ng oposisyon.

Para sa Inang Bayan, Para sa Kalayaan, Tindig Pilipinas, Laban Pilipino!

***Please check against delivery

News Latest News Feed