Press Release
June 12, 2018

MENSAHE PARA SA ARAW NG KALAYAAN

Labindalawang dekada na ang nagdaan mula nang unang iwagayway ang watawat ng Pilipinas bilang simbolo ng ating kalayaan. Sumasagisag ang araw at mga bituin sa ating bandila sa inaasam na liwanag sa ating bayan matapos ang matagal na yugto ng kadiliman at panlulupig ng mga dayuhan.

Sa pagdiriwang natin ng Araw ng Kalayaan, marapat nating tanungin ang ating mga sarili: Tinatamasa nga ba natin ngayon ang tunay na kasarinlan?

Kalayaan ba na maging dayuhan sa Pilipinas ang mga Pilipinong mangingisda? Silang kapos na nga ang ikinabubuhay, ninanakaw pa ng banyaga ang pinagtrabahuan. Kalayaan ba ang pagkakaroon ng isang gobyernong duwag sa isyu ng pang-aagaw sa ating teritoryo, pero napakatapang naman sa pagbusal sa bibig ng mga kritiko at pagsupil sa malayang pamamahayag? Kalayaan ba ang pambabastos at pagyurak sa dignidad ng kababaihan, at garapalang pagbalewala sa karapatan ng mga nasa laylayan--mga maralitang pinapatay na nga sa gutom at kahirapan ay kinikitil pa ng karahasang inuudyukan mismo ng pamahalaan. Na habang nagkakandakuba ang marami sa paghahanap-buhay, sa mababang pasahod, pagtaas ng mga bilihin, sa di-matapos-tapos na "Endo", ay sila pang nasasagasaan ng "marahas" na buwis sa ilalim ng TRAIN Law. At idagdag pa sa mga pagdurusang ito, pinalulusot ng gobyerno ang mga kaalyado at kamag-anak nilang mapang-abuso at magnanakaw; habang patuloy ang pagmanipula sa sistema ng katarungan bilang pagsunod sa dikta ng nasa kapangyarihan.

Hindi ito kalayaan. Hindi ito ang tama para sa Pilipino. Hindi ito ang nararapat para sa Pilipinas. Ang dapat nating gawin: Palakasin pa ang ating pagkakaisa at paigtingin ang ating pakikipaglaban para sa tunay na kalayaan, demokrasya at pangingibabaw ng batas. Sama-sama, ibangon natin ang Pilipinas mula sa matinding kahihiyan, kasinungalingan at kabuktutan.

Dito at dito lamang natin makakamit ang ganap na kalayaan. Dito at dito lamang muling magniningas ang araw at mga bituin ng ating watawat dala-dala ang liwanag ng katotohanan at katarungan para sa lahat.

Tuloy ang laban! Tuloy ang pagtatanggol sa kalayaan ng Inang Bayan!

LEILA M. DE LIMA

Custodial Center, Camp Crame

12 Hunyo 2018

News Latest News Feed