Press Release
May 17, 2018

MESSAGE ON THE OBSERVANCE OF THE HOLY MONTH OF RAMADAN

I convey my warmest greetings to our Muslim brothers and sisters as you celebrate the start of the Holy Month of Ramadan.

As the fasting and prayers during the holiest of seasons in the Muslim communities commence, may our entire nation be one in discerning and reflecting on our faith and virtues. May this sacred occasion bring hope, compassion, and courage to our countrymen who are in grief and suffering brought about by violence and decade-long conflicts in Mindanao.

Patuloy po nating ipanalangin ang mga kababayan natin sa Marawi sa sinapit nilang trahedya at mga pagsubok. Magpatuloy sana ang pagbubukas-palad natin para sa kanilang agarang pagbangon, gayundin sa iba pang komunidad na matagal nang naiipit sa kaguluhan at karahasan.

In this time of widespread violence, lies, and disregard for human rights, may we always remember the essence of Ramadan-that is to avoid sins, value the dignity of others, and pursue lasting peace.

Sa harap ng matitinding pagsubok, manatili lang po sanang matatag ang ating pananampalataya sa Maykapal at ang ating malasakit sa isa't isa. Anuman ang ating paniniwala, etnisidad o relihiyon, binibigkis tayo ng ating kolektibong adhika para sa isang maunlad at makatarungang lipunan.

Ramadan Mubarak!

News Latest News Feed