Press Release
May 13, 2018

MENSAHE PARA SA ARAW NG MGA INA

Natatanging biyaya ng Panginoon ang maging isang ina. Walang katumbas na saya ang ligtas na maisilang at maalagaan ang mga anak. Anumang bigat ng pagsubok at sakripisyo ang kailangan para sa pagpapalaki at pagtiyak sa kanilang magandang kinabukasan, napapawi ito sa tuwing nakikita silang nakangiti, malusog at mabuti ang kalagayan. Nakahanda tayong mga ina na tiisin ang anumang pasakit. Ang yakapin, patahanin at damhin ang lahat ng lungkot, huwag lang silang makitang lumuha at nagdurusa. Na ang kanilang pangarap ay atin ding mga pangarap. Na ang kanilang tagumpay ay atin ding tagumpay.

Kaya naman hindi ko po maiwasan, na sa aking dinadanas ngayon bilang isang bilanggong politikal, nakararamdam ako ng matinding lungkot at pangungulila bilang isang ina sa aking dalawang anak, bilang lola sa aking mga apo, at bilang anak sa aking mahal na ina. Na sana, maayos lang ang kanilang kalagayan sapagkat hindi ko sila laging nakikita at nakakamusta. Na sa kabila ng pagsubok na aking kailangang malampasan at labanan, ay huwag nila akong gaanong alalahanin, dahil mas mahalaga sa akin ang kanilang kapakanan. Ito rin po ang dahilan ko at ng aking mga kapatid kung bakit itinatago namin sa aking nanay ang sitwasyon ko ngayon. Ayaw naming mag-aalala siya, at baka makasama pa ito sa kanyang kalusugan.

Kaakibat po sana ng ating pagdiriwang ngayon at ng pagbibigay-pugay sa lahat ng huwaran at ulirang ina, ipanalangin po natin ang paggabay at patuloy na lakas ng loob para sa mga nanay na malayo sa kanilang pamilya dahil kailangang magtrabaho sa ibang bansa. Tulungan natin ang mga ina at babaeng dumadanas ng pang-aabuso at paglabag sa kanilang mga karapatan. Gayundin, alalahanin natin ang libo-libong ina na naulila at patuloy na sumisigaw ng katarungan sa pagpaslang sa kanilang mga anak dulot ng karahasang kinukunsinti--kundi man tahasang hinihikayat--ng kasalukuyang gobyerno.

Malaking pagsubok na nga po ang maging ina. Mas pinabibigat pa ang responsibilidad na palakihing mabuti ang ating mga anak sa panahon kung kailan binabaluktot ang katwiran at ginagawang mali ang tama--sa laganap na patayan, pambabastos sa kababaihan, kasinungalingan, paglabag sa ating mga karapatan, at paninikil ng ating demokrasya. Patuloy po nating gabayan ang ating mga anak, ang ating kabataan, at bilang ina, bilang Pilipina, ay nagkakaisang itaguyod ang makatarungang kinabukasan para sa kanila.

Isang makahulugang pagdiriwang po ng Araw ng mga Ina sa ating lahat!

LEILA M. DE LIMA

Custodial Center, Camp Crame

13 Mayo 2018

News Latest News Feed