Press Release
March 27, 2018

MENSAHE SA PAGGUNITA NG SEMANA SANTA

Sa panahon ng Semana Santa, sama-sama nating binabalikan kung paanong bilang isang tao, nilabanan ni Hesukristo ang lahat ng hirap, pasakit at tukso ng kasamaan. Sa dulo, nanaig ang Kanyang pananampalataya sa Diyos Ama, nang ialay Niya ang sariling buhay para isalba tayo mula sa kasalanan.

Sa ating mga munting paraan at sakripisyo tuwing Mahal na Araw, ginugunita natin ang dakilang pag-ibig na ito ng Panginoon. Tradisyon na nga po ng aming pamilya sa Iriga ang lumahok sa prusisyon ng Amang Santo Entierro. Taon-taon itong ginagawa, at panata ko na simula pagkabata ang sumama dito.

Subalit ito na nga po ang ikalawang taon na hindi ako makakauwi sa amin, bunsod ng di-makatarungang pagpapakulong sa akin ng rehimeng Duterte. Sa kabila ng pagsubok at politikal na panggigipit na aking pinagdadaanan ngayon, nananatili ang aking tatag ng loob at payapang pag-iisip bunga ng panalangin.

Panalangin po natin ang ligtas na paglalakbay ng ating mga kababayan na uuwi sa kanilang mga probinsya para sulitin ang bakasyon at makasama ang pamilya. Para naman sa mga kapwa nating malayo ngayon sa kanilang mga mahal sa buhay, nawa, sa kanilang pag-iisa, magsilbing bukal ng lakas ang kanilang pagninilay at pagdarasal. Isama din po natin sa ating dasal ang katarungan para sa lahat ng mga pinatay at inulila sa ilalim ng pekeng kampanya laban sa droga, lalo na ang mga kapuspalad, habang inaabswelto ng gobyerno ang mayayaman at mga salaring kinakasangkapan ng pamahalaan. Ipagdasal po natin ang mga pinunong pinipili ang kasinungalingan kaysa katotohanan, at silang mga nalalasing sa kapangyarihan kaysa unahin ang pagsisilbi sa bayan.

Patuloy po nating ipagdasal na maiadya ang bayan mula sa kasamaan.

Isang mapayapa at makahulugang paggunita ng Semana Santa sa lahat.

News Latest News Feed