Press Release
March 19, 2018

Explanation of Vote
Senator Risa Hontiveros on SB 1233
"Coconut Farmers and Industry Development Act"

Mr. President, I would like to register my "no" vote to Senate Bill 1233 for the following reasons:

Ang esensya ng Coco Levy Fund ay ang kaunlaran ng industriya ng niyugan para sa ating mga magniniyog. Ito ay isang special fund. Ang Supreme Court na mismo ang nagsabi na ito ay "held-in-trust" para sa ating mga magniniyog. Hindi ito bahagi ng general fund. Ipinanalo ng magniniyog ang nararapat na para sa kanila, ngunit ang Senado pa mismo ang muling bumawi nito.

Ang pinakapuso ng "Coconut Farmers and Industry Development Act" ay ang Trust Fund Committee. Ang panukalang ito ay galing mismo sa mga organinsyon ng mga magniniyog sa Pilipinas, upang mapamahalaan ang pondong ng isang komite kungsaan mas maraming magniniyog ang nakaupo. Ito sana ang magdedemokratisa ng industriya ng pagniniyog. Nilalayon nito na bigyan ng boses ang maliliit na magniniyog na magpahanggang ngayon ay ang pinamahihirap sa ating bansa at patuloy na inaabuso ng mga malalaking industry players.

Ang panukalang ito ay resulta ng napakaraming konsultasyon sa mga local at national assemblies ng mga coconut farmers. Nagkaroon pa ng 1,750 kilometrong martsa mula Davao hanggang Manila noong 2014 kasabay ng mga konsultasyong ito.

Pero binalewala lang natin ito.

While our coconut farmers welcome the idea of reconstituting the Philippine Coconut Authority for more farmer representation in its governing board, it can do more harm than good. First, the PCA charter remains the same--a charter that would still include palm oil industry development and in so far as coconut is concerned, limited only to coconut oil production. Second, the PCA is a Government-Owned and Controlled Corporation (GOCC) whose primary function is to generate revenue and not development of the coconut industry for the benefit of the coconut farmers. Third, the PCA has regulatory and other functions that will overburden the institution from fulfilling its function of administering the trust fund. And fourth, the PCA was part of the coco levy scam itself. Ang Coco Levy Scam ay isang Marcos atrocity na naglugmok at patuloy na nagpapahirap sa ating mga magniniyog. Hindi sila nakinabang sa pondong ito at bagkus ay nagpayaman pa ito sa mga haciendero at mga crony ni Marcos.

Ang Coco Levy Act na sana ang magtatama sa historical injustice na dinanas ng ating mga magniniyog. Sa paggiit ng Senado sa paraan ng pamamahala sa pondong ito at pagbalewala sa panukala mismo ng magniniyog, Mr. President, my dear colleagues, muli lang natin silang ninakawan.

I vote "No."

News Latest News Feed