Press Release
February 9, 2018

Sen. Bam on the President's affirmation of dictatorship style

Hindi kailangan ng Pilipino ang isang diktador.

Diktadurya ang nagdulot ng karahasan at pagpatay, kawalan ng trabaho at kalayaan, korupsyon at napakalaking pagkakautang.

Lumaban ang bayan noong People Power dahil hindi dictatorial style ang dudulot ng sapat na kita para sa bilihin, kalidad na edukasyon, at kaligtasan ng pamilya na inaasam-asam ng mga Pilipino.

Hindi diktador ang kailangan, sa halip ay pinunong may kakayahan at tunay na malasakit sa buong bayan, lalo na para sa mahihirap nating kababayan.

News Latest News Feed