Press Release
January 29, 2018

MENSAHE NG PAKIKIISA PARA SA BUKLURAN NG MANGGAGAWANG PILIPINO

Malugod kong binabati ang mga pinuno at ang lahat ng bumubuo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino sa pagdaraos ng inyong 8th National Congress.

Pundasyon ng pag-unlad ng ating bansa ang lakas ng paggawa. Ang sipag, dedikasyon at puspusang pagsisikap ng manggagawang Pilipino para maitaguyod ang pamilya, ang siya ring nagpapatakbo at nagpapaangat sa mga industriya at ating ekonomiya. Maraming salamat sa inyong di-matatawarang ambag sa ating bayan.

Napakahalaga po ng pagtitipon ninyo ngayon, hindi lamang para mapatibay ang inyong samahan, kundi upang makapaglatag din ng mga mekanismo kung paanong mapapabuti pa ang serbisyo para sa mga manggagawang Pilipino.

Sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sa kawalan pa rin ng tiyak at pangmatagalang trabaho, sa mababang pasahod, at ngayon, sa bagong sistema ng pagbubuwis ng kasalukuyang gobyerno na nagdudulot lamang ng mas mabigat na pasanin sa mahihirap nating kababayan, paano pa kayang paghihigpit ng sinturon ang gagawin ng ating mga manggagawa at ng mga nasa laylayan ng ating lipunan?

Malinaw po: Nasasanay ang rehimeng ito na kapag walang pumapansin sa kanilang mga kapalpakan, kung walang pumupuna sa kanilang mga pagkukulang at nagpapaalala sa kanilang mga ipinangakong pagbabago, hindi nila tutugunan ang mga hinaing ng taumbayan. Ang mas masaklap, ginagawa pa nila ang kabaligtaran. Kung hindi pinapatay ang mga maralita, mumurahin pa sila at pagsasabihang: "Mahirap kayo? Magtiis kayo sa hirap at gutom."

Makakaasa kayo: Gaano man kabigat ang hinaharap kong hamon, patuloy man ang panggigipit sa akin ng rehimeng ito, patuloy kong isusulong ang mga batas at panukala para itaguyod ang kapakanan at karapatan ng mga manggagawa.

Sama-sama nating kalampagin ang konsensya ng ating mga pinuno, para isulong ang tunay na makatarungan, makatao at maaliwalas na bukas para sa mga Pilipino.

News Latest News Feed