Press Release
January 15, 2018

Sen. Bam on Charter Change, plans to abolish OVP

Proteksiyon laban sa diktaturya ang karapatan ng Pilipinong maghalal ng Bise Presidente mula sa iba, kahit pa kalabang partido ng Pangulo.

Ang diwa ng ating demokrasya ay nakalantad sa mga checks and balances tulad nito sa ating Konstitusyon.

Sa pagtalakay natin sa Charter Change, kailangang tiyakin na ang mga proteksiyong ito ay mananatili o hihigitan pa, ngayon na mas kailangan natin ito.

News Latest News Feed