Press Release
June 18, 2017

Grace Poe on Taytay truck accident

Nakagagalit ang pag-araro ng truck sa isang hanay ng mga tindahan at tricycle sa Taytay na ikinamatay ng hindi bababa sa limang katao, kabilang na ang isang walang muwang na bata. Hindi ito basta isang aksidente lamang kung hindi kapabayaan sa pagmimintina ng sasakyan.

Tinatawag ng pangyayaring ito ang ating atensyon sa pangangailangan sa mahigpit na pagpapatupad ng regulasyong pangkaligtasan at sa pagbibigay ng lisensyang propesyunal sa mga nagmamaneho ng malalaki at pampublikong sasakyan. Hindi maaaring ipaubaya ang manibela ng truck sa isang walang sapat na kasanayan dahil nakita natin sa naganap na ito sa Taytay ang laki ng pinsalang maidudulot kapag may nagkamali.

Nananawagan tayo sa may-ari ng trucking service na harapin ang kanilang responsabilidad at tulungan ang mga naging biktima sa panahong ito ng kanilang pangangailangan. Lubos po tayong nakikiramay sa lahat ng naulila.

News Latest News Feed