Press Release
June 18, 2017

MESSAGE OF SENATOR FRANCIS PANGILINAN ON FATHER'S DAY

Isang pagpupugay sa unang lalaking ating nagisnan,

Sa mapagmahal na tinig na unang naghele at gumabay,

Sa matatag na bisig na unang yumakap sa atin -- si Tatay.

Ikaw ang pinanggagalingan ng aming lakas,

Inspirasyon ka at gabay sa pagtahak ng sariling landas.

Kahit kayang sagutin ng Google at Internet ang lahat ng aming tanong,

Walang katumbas ang iyong kwento, paliwanag, pangaral, at pakikinig.

Ang pawis sa iyong noo, putik sa braso, grasa sa pisngi, pananakit ng ulo

Ay simbolo ng pagsasakripisyo at di-makasariling pagmamahal,

Habang lumalawak ang tungkulin ng pagiging ama -- sa tahanan, komunidad, kumpanya, bayan

Dahil dito magsisikap din kaming maging responsable, mapagkalinga, mahusay.

May kasabihan na ang sukatan ng pagiging isang tunay na lalaki

Ay hindi ang abilidad na magkaroon ng anak,

kundi ang pagkakaroon ng tibay ng loob upang magpalaki at magkalinga ng isang bata.

Walang makakapantay o makakapalit sa pagmamahal ng isang ama.

Ipadama natin sa kanila ang ating pagmamahal hindi lang sa Araw ng mga Ama,

Kundi araw-araw, sa tuwing may pagkakataon na magpasalamat.

Salamat, Tatay!

News Latest News Feed