Press Release
December 24, 2016

Senator Nancy Binay's Christmas message

This Christmas, we pray that we get the gift of healing, especially the pain in our hearts, so that we may become a part of the hope and strength of our country.

Tinatawag ang bawat isa na maging tanglaw ng ating mga kapwa Filipino at tumulong sa pagsasaayos at pagbangon muli ng ating mga pamilya, mga kaibigan, at ng lipunan mula sa galit, sakit, pighati, at di pagkakaunawaan.

We also pray that a united Filipino nation will rise again - stronger and more persevering in the coming years.

Naniniwala ako na kaya natin at magtatagumpay tayo.

Nawa'y sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo ay manumbalik sa ating mga puso ang ginintuang pamantayan at pagtrato sa bawat isa na may respeto, paggalang, at sagrado.

Sa sambayanang Filipino, at sa buong mundo--isang maligaya at makabuluhang Kapaskuhan sa ating lahat!

News Latest News Feed