Press Release
December 23, 2016

Mensahe ni Sen. Leila M. de Lima para sa Pagdiriwang ng Pasko 2016

Ngayong Pasko, ginugunita natin ang pagsilang ng dakilang sanggol na si Hesukristo. Inaalala natin ang diwa ng Kanyang pagpapakumbaba kung paanong ang Hari ng mga Hari ay ipinanganak sa payak na sabsaban; ang malasakit na tulungan at unawain ang kalagayan ng nangangailangan; at ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, nang magsakatawang-tao at makadaupang-palad natin ang bugtong Niyang anak.

Isa nga po ang Paskong Pilipino sa pinakamakulay sa buong mundo. Gaano man kapayak ang ating salo-salo, hindi tayo nauubusan ng dahilang ngumiti hangga't nananatiling buo at sama-sama ang ating pamilya. Nagpapasasalamat tayo sa mga natanggap nating biyaya, at sa lakas na ipinagkaloob ng Panginoon para malampasan ang mga nagdaang hamon.

Gayumpaman, nawa'y alalahanin din po natin na ang Pasko ngayong taon ay nagdudulot ng kalungkutan para sa marami nating kababayan. Matinding pagsubok ito para sa mga kumakayod sa ibang bansa, na hindi man lamang mayayakap ang mga mahal sa buhay; sa mga naulila ng kanilang ama, ina, anak, kapatid, asawa; at maging sa mga pamilyang hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng hustisya, kundi man tuluyan nang nawalan ng pag-asa.

Tinatawag po ang bawat isa sa atin na magsilbing lakas, magmalasakit, at magbukas palad sa kapwa, hindi lang ngayong Kapaskuhan, kundi maging sa araw-araw nating pamumuhay. Sa bawat pagkakataon, tularan po natin ang halimbawa ng Panginoon tungo sa isang makatarungan at makataong lipunan.

Isang makahulugan at mapayapang Pasko po sa ating lahat!

News Latest News Feed