Press Release
November 15, 2016

Bam on law dean Danny Concepcion's election as UP president

Isang mainit na pagbati kay law dean Danny Concepcion sa kanyang pagkahalal bilang pangulo ng UP.

Inaasahan ko na kami'y magkatuwang sa pagpapaunlad ng kinabukasan ng mga estudyanteng Pilipino at Iskolar ng Bayan.

Sa kanyang pamumuno, sigurado ako na lalo pang maiaangat ang UP bilang pangunahing unibersidad ng bansa.

News Latest News Feed