Press Release
October 19, 2016

SEN. JOEL VILLANUEVA's CO-SPONSORSHIP SPEECH ON
PEOPLE'S FREEDOM OF INFORMATION ACT

Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kasamahan dito sa Senado, mga tagataguyod ng FOI - noon hanggang ngayon, maganda at mapagpalang hapon po sa inyong lahat.

Isang probisyon sa Seksyon 20 ng People's Freedom of Information Act ang pagsasalin ng mahahalagang impormasyon sa mga pangunahing wikang Filipino - kasama ang mga wikang panrehiyon at mga lingua franca, at pagpapabatid nito sa mamamayan sa paraang popular o sa format na madaling maakses ng lahat.

Sa mga deliberasyon tungkol sa FOI nitong mga nakaraang linggo, kahit pa halos labinlimang taon na ang lumipas mula nang una akong mag-isponsor ng FOI Bill sa mababang kapulungan noong 12th Congress, ngayon ko lubos na naiintindihan na lubhang mahalagang maunawaan ng ating mga kababayan ang ating mga batas gamit ang pangunahing wika nila.

Ano po ba ang People's Freedom of Information Act?

Kung tutuusin, simple lang ang batas na ito: ang pagbubukas sa lahat ng mga Pilipino ng mga pampublikong dokumento. Subalit ipinapanukala rin ang mga eksepsiyon at mga hakbang para ma-akses ang mga pampublikong dokumentong ito.

Bakit kailangan po ng batas na ito?

Sapagkat kailangan ng reporma at mga mekanismong magsusulong ng partisipasyon ng mga mamamayan sa pagpapatakbo ng gobyerno, transparency o iyong pagiging tapat, malinis at walang itinatago at accountability o ang pagkakaroon ng pananagutan sa mga opisyal ng gobyerno - lalo na at naglagay ng probisyon para sa administrative at criminal offenses at penalties.

Noon, marami ang nagsasabi na kung hindi mapagbigyan ang request nila sa gobyerno, "nganga" na lang sila, umasa sa wala dahil parang inilista lang sa tubig ang request nila. Ngayon, sa panukalang ito, obligasyon ng ahensiyang tugunan ang request sa loob ng 15 araw matapos matanggap ang request, at kung magkakaroon man ng ekstensiyon, hindi ito dapat lalampas sa 20 working days.

Pinagsumikapan ng mga tagapagtaguyod ng FOI, sa loob at labas ng Kongreso, na balansehin ang lehitimong pangangailangan ng gobyernong pangalagaan ang mga kompidensyal na impormasyon at ang karapatan ng bawat Pilipinong makaalam at makahingi ng impormasyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Para kay Juan at Juana dela Cruz, sa mga ordinaryong Pilipino, magiging armas nila ang FOI upang:

� Magkaroon ng akses sa mga impormasyong pinansiyal, tulad ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno sa tatlong sangay ng pamahalaan - ehekutibo, lehislatibo, hudikatura, at makinabang sa mandatoryong pagsasapubliko ng mga transaksiyon ng pamahalaan. Kung mandatoryo ang paglalabas ng SALN at mga transaksiyon, mas madaling mahabol ang mga tiwaling opisyal hindi lang ng mga imbestigador kundi pati na ng mga interesadong mamamayan.

� Pag-aalis ng hirap sa paghahanap ng mga kinakailangang impormasyon mula sa iba't ibang tanggapan sa pamamagitan ng paggamit ng iisang portal para sa lahat ng impormasyon. Ito po ang umiiral na ngayong website ng Official Gazette, ang www.gov.ph.

Nabanggit ko na sa Seksyon 20 ng panukalang batas na ito, kailangang isalin ang mahahalagang impormasyon sa mga pangunahing wikang Filipino upang lubos itong maunawaan ng ating mga mamamayan. Kaugnay nito, lahat ng ahensya ng gobyerno ay kailangang maghanda ng Freedom of Information Manual na maglalaman ng mga detalye at pamamaraang magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng batas.

Babanggitin ko po na malaking tulong ang probisyon ng Citizens' Charter, na maituturing ding isang "manual", ng Republic Act 9485 o Anti-Red Tape Act para magabayan ang mamamayan sa kanilang karapatan laban sa Red Tape. Base sa karanasan sa pagpapatupad ng RA 9485, tiyak na malaking tulong din ang Freedom of Information Manual sa lahat ng ahensya ng gobyerno at sa ating mga mamamayan para sa mas epektibong pagpapatupad ng panukalang ito.

Mr. President, I believe that the proposed measure will pave the way for a quality and strong FOI law: providing a powerful tool to deter corruption and abuses, improve delivery of public services, attract more investors, create more jobs and opportunities for our people BUT only when the education and training sector plays its role in integrating the right to information along with the values of democracy and good governance in our school system.

RIGHT TO INFORMATION IS LONG OVERDUE. DELAY IS NO LONGER AN OPTION.

Thank you and God bless us all.

News Latest News Feed