Press Release
August 20, 2016

GRACE POE ON FPJ TRANSFER TO LIBINGAN NG MGA BAYANI:

Mapayapa na ang kinalalagyan ni FPJ. Sa Manila North Cemetery, malapit siya at pwedeng madalaw ng pangkaraniwang tao na sinimbulo at minahal niya. At nandoon din nakahimlay ang kanyang mga magulang.

News Latest News Feed