Press Release
February 24, 2016

STATEMENT ON THE 30TH EDSA REVOLUTION ANNIVERSARY

EDSA revolution is an important chapter in our history that needs to be taught to young people nowadays. EDSA, however, still has unfinished business. Bagaman nakamit na ng mga Pilipino ang kalayaang pulitikal, marami sa atin ngayon ang hindi pa rin nakalalaya mula sa kahirapan. We are politically free but not economically free. Nakaatang sa balikat naming mga opisyal sa gobyerno ang pagtugon at pagbibigay solusyon sa kahirapan sa pamamagitan ng pagpapalawak sa oportunidad na maaaring magbigay ng magandang kinabukasan sa bawat Pilipino.

News Latest News Feed